CUNG CẤP NHÂN SỰ

Phát triển và Đào tạo nguồn nhân lực

 • Hỗ trợ tuyển dụng.
 • Đào tạo kỹ năng.
 • Tư vấn xây dựng tổ chức nhân sự hoạt động hiệu quả phù hợp với từng mô hình kinh doanh.
 • Cung cấp nguồn nhân lực ngắn hạn.
 • Tư vấn chính sách tiền lương và hoa hồng hiệu quả.

Tư vấn chiến lược Marketing và Xây dựng thương hiệu

 • Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với mô hình và khả năng của Công ty trong từng giai đoạn.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trọn gói các chiến dịch Marketing cho Người tiêu dùng. Bao gồm các dịch vụ phân tích và đánh giá tác động trước và sau khi thực hiện.
 • Tư vấn chiến lược tiếp thị,tung sản phẩm mới.
 • Chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
 • PR, tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo.

Xây dựng và Phát triển hệ thống phân phối

 • Cung cấp danh sách nhà phân phối tiềm năng, đặc tính kinh doanh nổi bật trên từng khu vực.
 • Khảo sát, đánh giá, phân tuyến bán hàng,lịch trình phục vụ.
 • Xây dựng quy trình báo cáo kinh doanh.
 • Tư vấn xây dựng chính sách bán hàng cho các kênh phân phối.

Hoàn thiện và Phát triển hệ thống quản lý

 • Chức năng, trách nhiệm của từng bộ phận,phòng, ban, cá nhân.
 • Hệ thống báo cáo, quản lý.

Nghiên cứu, điều tra, dự báo về thị trường

 • Thông tin và số liệu liên quan đến thị trường.
 • Đánh giá thị trường và nhu cầu của khách hàng.