VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo và Thiết kế Việt Nam (Viết tắt là VinaTAD). Được thành lập tháng 7 năm 2002.

Ngày 01 – 7 – 2007 VinaTAD chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam (Viết tắt là VinaTAD JSC.,).

Công ty hiện có gần 600 nhân viên hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, quảng cáo, cung cấp giải pháp thị trường, call center và xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi